HealthyFit

O grupo HealthyFit da Universidade de Vigo é un grupo de investigación dedicado ao estudo do exercicio físico como un instrumento de mellora para a saúde nos diferentes grupos de poboación. Seus membros pertencen a diferentes institución públicas, privadas en onde desenvolven a súa labor docente e investigadora.

Ficha do grupo

 

Educación, actividad física e saúde (GIES)

O grupo de investigación en Actividade Física e Saúde (GIES) está composto por doutores da Universidade de Vigo, O perfil dos investigadores é multidisciplinar, encontrándose localizados en tres campos, a Saúde, a Educación e o Deporte. En concreto investigamos sobre os efectos da actividade física en diversas poboacións e a avaliación dos proxectos educativos.

Ficha do grupo