O programa de doutoramento conta con mecanismos e procedementos que aseguren a participación en programas de mobilidade

A CAPD preocúpase da mobilidade do estudantado do doutoramento. As súas actividades relacionadas coa mobilidade, xestiónanse en colaboración cos órganos das universidade participantes.

Existen mecanismos para a xestión da mobilidade, tanto de ámbito nacional como internacional, que se desenvolven segundo programas cuxas características e requisitos son públicos e están dispoñibles de forma centralizada, xestionados no marco das vicerreitorías con competencias en mobilidade.

Para promover a mobilidade, a Comisión Académica do Programa de Doutoramento en Educación, Deporte e Saúde, abrirá un prazo para que o alumnado que estea interesado presente a solicitude xunto coas súas preferencias e intereses, que serán perfilados polo titor e definidos pola Comisión Académica do Programa de Doutoramento en Educación, Deporte e Saúde en base aos convenios que se asinen cos diferentes centros, co obxectivo que sexa o que máis se axuste ao seu perfil e intereses.

 

Máis información

Programas de mobilidade internacional

Axudas de mobilidade para estudantes de doutoramento do Plan de axudas á investigación