Machado de Oliveira

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Fisioterapia
Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Información de contacto

Universidade de Vigo

Facultade de Fisioterapia
Despacho 12
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 768
irismacoli@uvigo.es

Breve CV

Iris Machado (Aracaju, Brasil, 1980) é licenciada en Fisioterapia (Brasil – 2003) e Doutora en Patoloxía do Envellecemento pola Universidade de Vigo (2011), sendo profesora da UVigo desde 2009. Especiallista en Fisioterapia Deportiva pola Universidade de Vigo (2004). Desenvolve a súa docencia dende o ano 2009 na Universidade de Vigo. É Coordenadora de Calidade da Facultade de Fisioterapia e Responsable de Mobilidade e Relacións Internacionais da Facultade de Fisioterapia. A súa produción científica inclúe coautoría de máis de 17 artigos en revistas científicas (sendo 11 deles en revistas JCR), coautora en 24 capítulos de libro/congresos e 36 comunicacións presentadas en distintos países. Investigadora colaboradora en proxectos de investigación autonómicos, estatais e europeos. Revisora de 5 revistas científicas indexadas no JCR.

Investigación

Liñas de investigación no programa

  • Prescrición, seguimento e control do exercicio físico para a saúde

Grupo de investigación

HealthyFit

Liñas de investigación

  • Uso da fisioterapia e do método Pilates como medida terapéutica
  • Prevención e promoción da saúde desde a Fisioterapia e o método Pilates
  • Actividade física, saúde e terceira idade