López López

Profesor/a titular de universidade

Área de Enfermería
Departamento de Ciencias da Saúde

Información de contacto

Universidade da Coruña

Facultade de Enfermaría e Podoloxía
Despacho 3.22
Campus de Esteiro
15403 Ferrol

+34 881 013 546
daniel.lopez.lopez@udc.es

Breve CV

Diplomado Universitario en Podoloxía pola Universidade da Coruña (UDC), Licenciado en Podoloxía na Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Portugal), Doutor pola UDC Sobresaínte Cum Laude (2011). Vinculado á UDC (2008), como profesor asociado. Durante un quinquenio combina a actividade profesional e docente na Facultade de Enfermaría e Podoloxía (FEP) e na Clínica Universitaria de Podoloxía (CUP) en materias de diplomatura, grao e mestrado. En 2013, como profesor colaborador, en 2016 como profesor contratado doutor e na actualidade como profesor titular de universidade desempeñando proactivamente a función de persoal docente e investigador. A actividade investigadora é de excelencia ANECA (2019), ampla, de calidade certificación I3 por MCIU, un sexenio de investigación pola CNEAI, outro por méritos equivalentes, complemento de recoñecemento á labor investigadora pola ACSUG e con resultados reflexados en máis de 190 artigos publicados en revistas, 15 libros completos ou capítulos, 1081 citacións, 4 proxectos de investigación, o último está subvencionado por un periodo de tres anos con 72.200€ polo Ministerio de Ciencia e Innovación titulado SMART_FIRST_RAY, 4 contratos con empresas, 451 artigos avaliados en revistas JCR. A actividade docente é ampla, de calidade, con duás avaliacións positivas en DOCENTIA, complemento de recoñecemento á labor docente pola ACSUG, en materias de Grao en Podoloxía, Máster de Investigación en Asistencia e Investigación Sanitaria, Programas de Doutoramento, con dirección de máis de 50 traballos de fin de grao, mestrado e 17 teses de doutoramento. Ademais é avaliador en diferentes convocatorias de avaliación de profesorado, proxectos de investigación, programas de doutoramento, mestrados, graos para varias Axencias Autónomicas e de ámbito Internacional para a Acreditación da Calidade e Prospectiva do Sistema Universitario Nacional e Internacional. Finalmente, é director da Revista Europea de Podoloxía, editor académico PeerJ y Medicine, editor asociado da Revista Latinoamericana de Enfermagem y Universidad y Salud, Topic Editor IJERPH, Consejo Editorial del Journal of Foot and Ankle Research, Atención Primaria, Revista Internacional de Ciencias Podológicas, Revista Española de Podología, Guest Editor en Sensors, IJERPH, Medicina, Pathogens, Nutrients, Biosensors e comités científicos, organizador de congresos, entre outras actividades.

Investigación

Liñas de investigación no programa

  • Prescrición, seguimento e control do exercicio físico para a saúde

Grupo de investigación

Saúde e Podoloxía