O programa conta cunha comisión académica do programa de doutoramento (en adiante CAPD), órgano responsable do deseño, implantación, actualización, organización, calidade e coordinación do título.

Composición

Presidente/a

  • Dra. Margarita Rosa Pino Juste

Secretario/a

  • Dr. José Mª Cancela Carral

Vogais

  • Dr. Diego Alonso Fernández
  • Dr. Oscar García Garcia
  • Dra. Águeda Gutiérrez Sánchez

 

  • Dra. Mª José Martínez Patiño
  • Dra. María Elena Vila Suárez

 

Funcións

Consulta as funcións da CAPD no Regulamento de Estudos de Doutoramento da UVigo