Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Prazas ofertadas 14 14 10
Demanda 23 25 23
Matrícula de novo ingreso 13 14 12
Matrícula total 47 51 55
% de estudantado estranxeiro matriculado 29,79% 31,37% 32,73%
% de estudantado procedentes de estudos de mestrado doutras universidades 23,08% 28,57% 58,33%
% de estudantado matriculado a tempo parcial 21,28% 23,53% 34,55%
% de estudantado con bolsa ou contrato predoutoral (FPI, FPU, Xunta…) 8,51% 5,88% 10,91%
Número de teses defendidas 1 5 8
% de profesorado con sexenios vivos 91,67% 81,82% 91,67%
Duración media do programa de doutoramento a tempo completo 3 3.50 3.50
% de teses coa calificación de “cum laude” 100,00% 80,00% 100,00%
% de teses con mención internacional 0,00% 80,00% 25,00%