Haberá dous períodos de matrícula ordinarios para estudantado de doutoramento de novo ingreso: un ao comezo do primeiro cuadrimestre e outro ao comezo do segundo cuadrimestre do mesmo curso académico. O segundo período está condicionado a que existan prazas vacantes e a que a CAPD así llo solicite ao Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao.

 

Preinscrición e matrícula UVigo 2021/2022

1º Prazo

Preinscrición
do 1 ao 9 de setembro de 2021

Publicación da listaxe provisoria
17 de setembro de 2021 *

Reclamacións
do 18 ao 23 de setembro de 2021

Publicación da listaxe definitiva
29 de setembro de 2021 *

Período de matriculación
do 1 ao 7 de outubro de 2021

2º Prazo

Preinscrición
do 3 ao 7 de febreiro de 2022

Publicación da listaxe provisoria
11 de febreiro de 2022

Reclamacións
do 12 ao 17 de febreiro de 2022

Publicación da listaxe definitiva
23 de febreiro de 2022

Período de matriculación
do 24 ao 28 de febreiro de 2022

* Consulta as listaxes na secretaría virtual

 

Continuación de estudos

Período de matriculación
Do 1 de setembro ao 10 de outubro de 2021

Para unha visión máis completa dos diferentes prazos descarga o calendario de preinscrición e matrícula 2021/2022:

calendario de prazos