Haberá dous períodos de matrícula ordinarios para estudantado de doutoramento de novo ingreso: un ao comezo do primeiro cuadrimestre e outro ao comezo do segundo cuadrimestre do mesmo curso académico. O segundo período está condicionado a que existan prazas vacantes e a que a CAPD así llo solicite ao Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao.

 

Preinscrición e matrícula no curso 2020/2021

1º Prazo

Preinscrición
do 1 ao 10 de setembro de 2020

Publicación da listaxe provisoria
18 de setembro de 2020 *

Reclamacións
do 19 ao 24 de setembro de 2020

Publicación da listaxe definitiva
30 de setembro de 2020 *

Período de matriculación
do 1 ao 7 de outubro de 2020

2º Prazo

Preinscrición
do 4 ao 8 de febreiro de 2021

Publicación da listaxe provisoria
12 de febreiro de 2021

Reclamacións
do 13 ao 18 de febreiro de 2021

Publicación da listaxe definitiva
24 de febreiro de 2021

Período de matriculación
do 25 de febreiro ao 1 de marzo de 2021

* Consulta as listaxes na secretaría virtual

 

Continuación de estudos

Período de matriculación
Do 1 de setembro ao 10 de outubro de 2020

Para unha visión máis completa dos diferentes prazos descarga o calendario de preinscrición e matrícula 2020/2021:

calendario de prazos