Modelo predictivo de rendemento en mozos deportistas nas probas de velocidade do atletismo
04/12/2020 | Jose Fernando Arroyo Valencia
Directores: María José Martínez Patiño, M. Carmen Rodríguez Fernández

Deseño e avaliación dun programa de musicoterapia con persoas maiores
27/11/2020 | María José González Ojea
Directores: Margarita Rosa Pino Juste

Exercicio de forza con bandas elásticas centrado en tren superior fronte a tren inferior: efectos sobre a función cognitiva e física de adultos maiores residentes
20/11/2020 | Miguel Adriano Sánchez Lastra
Directores: José María Cancela Carral, Carlos Luis Ayan Perez | Mención Internacional

Efecto do programa Brain Gym® sobre poboación anciana institucionalizada
11/09/2020 | Ángel Casal Moldes
Directores: José María Cancela Carral

O impacto da saúde do pé na calidade de vida en persoas sedentárias
29/06/2020 | Romeu Serra Araújo
Directores: José María Cancela Carral, Daniel López López

Aptitude Física, Función Física e Actividade Física nos estudantes universitarios: estudo de caso de estudantes de Deportes
29/06/2020 | Bruno André Ferreira da Silva
Directores: José María Cancela Carral, Óscar García García, JoséPedro Arieiro Gonçalvez Bezerra

Control motor en individuos con e sen dor lombo-pélvica
14/02/2020 | Carlos Filipe Barbosa Crasto
Directores: José María Cancela Carral

Violencia escolar e intelixencia emocional en adolescentes galegos
10/01/2020 | Begoña Nieto Campos
Directores: José Domínguez Alonso, Antonio López Castedo

Ética e Percepción Olímpica nos Adestradores Deportivos en Portugal
05/12/2019 | Teresa Cristina Tourais de Afonso Rocha
Directores: María José Martínez Patiño, Covadonga Mateos Padorno

Análise de hábitos saudábeis de adolescentes e a súa relación con variábeis escolares
04/12/2019 | José Pedro dos Santos Guimarães
Directores: María José Martínez Patiño, Sandra Ribeiro Abreu

Deseño e avaliación dun programa baseado en Mindfulness para futuros profesionais das Artes escénicas
15/11/2019 | Olga Magaña Rodriguez
Directores: Margarita Rosa Pino Juste

Caracterización e análise de valores asociados ao deporte en alumnos non universitarios
13/11/2019 | Xesús Pena Pérez
Directores: María José Martínez Patiño

Estudo sobre a formación do profesorado de Educación Secundaria para o desempeño da acción titorial: Implicacións para o deseño dun programa formativo
23/07/2019 | Iria Calleja Barcia
Directores: Margarita Rosa Pino Juste

Análise da organizacion, xestion e curriculum das ensinanzas de música non superiores en galicia
10/07/2019 | Sara Domínguez Lloria
Directores: Margarita Rosa Pino Juste

Descrición de hábitos saudables e intelixencia emocional no alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo
09/07/2019 | María Luísa Baamonde Paz
Directores: Margarita Rosa Pino Juste

Efeito de um programa de treino na performance de elementos de uma subunidade de elite da polícia
14/06/2019 | Alfredo de Oliveira Araújo
Directores: José María Cancela Carral, Luis Paulo Rodrigues

Análise das dificultades para a implementación de proxectos de Innovación Educativa: da cultura da queixa á cultura da transformación
23/04/2019 | Lucía Lomba Portela
Directores: Margarita Rosa Pino Juste, Antonio López Castedo | Mención Internacional

Efectos da aplicación do método pilates en poboación diagnosticada de enfermidade de parkinson
03/04/2019 | Irimia Mollinedo Cardalda
Directores: José María Cancela Carral, Gustavo Rodríguez Fuentes

Actividade física e alimentación en adolescentes e a súa influencia no rendemento académico
14/12/2018 | Natalia Abalde Amoedo
Directores: Margarita Rosa Pino Juste

Drama como técnica terapéutica en saúde mental: deseño e avaliación dun programa
30/11/2018 | Sara Fernández Aguayo
Directores: Margarita Rosa Pino Juste | Mención Internacional

Deseño e avaliación dun programa de ximnasia acrobática para a mellora das habilidades sociais e persoais en educación secundaria
07/06/2018 | Xoana Reguera López de la Osa
Directores: Águeda Gutierrez Sánchez

Análise da motivación para a actividade física e barreiras para a práctica en adolescentes galegas
06/04/2018 | Iago Portela Pino
Directores: Antonio López Castedo, José Domínguez Alonso | Mención Internacional

Análise descriptiva – interpretativa sobre o impacto das pantallas de visualización de datos (PVD) na postura corporal
26/01/2018 | Tania García Remeseiro
Directores: Águeda Gutierrez Sánchez | Mención Internacional

Posibilidades terapéuticas e pedagóxicas do teatro no malestar psíquico, autoestima e estereotipos en mulleres con antecedentes de violencia de xénero
21/12/2017 | María Luisa Mondolfi Miguel
Directores: Margarita Rosa Pino Juste | Mención Internacional

Análise Empírica da Demanda de Televisión, Balance Competitivo, Demanda de Entradas e Xeración de Ingresos no Mercado Brasileiro de Fútbol
07/09/2017 | Thadeu Miranda Gasparetto
Directores: Ángel Antonio Barajas Alonso | Mención Internacional

Determinación da influenza das actividades extraescolares no rendemento académico e na motivación cara as tarefas escolares
09/06/2017 | Lucía Pumares Lavandeira
Directores: Margarita Rosa Pino Juste